ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÓI FELTÉTELEK

www.tkonyv.hu

hatályos ettől a naptól: 2020-08-30

1. Bevezető

Üdvözlöm az PhoneBook xTreme (Online telefonkönyv) weboldalon! Ez a honlap Bujdosó Lajos (továbbiakban "szolgáltató", elérhetősége: admin@tkonyv.hu) tulajdona. Az oldal használatával Ön elfogadja az alábbi szolgáltatói feltételeket.

Ha a jelen Szolgáltatói Feltételekkel, a honlap használatával kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velem megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

2. Impresszum

 1. Név: Bujdosó Lajos
 2. Cím / Székhely: 1157, Budapest, Erdőkerülő 41. fsz. 1/a.
 3. Adószám: 8385551328
 4. Telefonszám: +36 70 431 2840
 5. Email: info@tkonyv.hu, admin@tkonyv.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:

 1. Név: Euromarknet Kft.
 2. Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
 3. E-mail: support@024reg.com
 4. Adószám: 12961177-2-13
 5. Cégjegyzékszám: 13-09-173446

3. Jogszabályok

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A szolgáltató és felhasználó (regisztrált tag / ügyfél) között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szolgáltatói Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a felelősségi szabályokat.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A weboldalon cookie-kat (sütiket) használok, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. További információk a sütik használatáról.

5. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A teljes dokumentum letölthető innen (.pdf).

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha az ügyfélnek / felhasználónak bármilyen észrevétele lenne, illetve panaszt kívánna tenni, azt a kapcsolati űrlapon megteheti a megfelelő opció kiválasztásával, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 1. Telefon: +36 70 431 2840
 2. Levelezési cím: 1157, Budapest, Erdőkerülő 41. fsz. 1/a.
 3. Email: info@mcomp.hu, info@tkonyv.hu, admin@tkonyv.hu

A felhasználó / ügyfél szóban vagy írásban közölheti a szolgáltatóval panaszát, észrevételét, amely a weboldal működésére, esetleges jogtalan használatára irányul

A panaszt, vagy észrevételt a szolgáltató azonnal, de legfeljebb 24 órán belül kivizsgálja.

Ha a panasz egy másik felhasználóra irányul és a szolgáltató jogosnak találja, a felhasználói regisztráció, illetve a személyes adatok (beleértve az személyes adatbázist is) azonnali törlésre kerülnek, melyről a felhasználót utólagosan email - ben tájékoztatja.

A weboldal jogtalan használata azonnali kizárással jár.

A panasznak / észrevételnek tartalmaznia kell:

A felhasználó összes adata és regisztrációja törlésre kerül, amennyiben:

7. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Bujdosó Lajos

Tilosak az alábbi tevékenységek:

8. Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

9. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége 100%. Az felhasználói adatbázisról biztonsági szempontból (mely az adminisztrátort is kizárja) semmilyen mentés nem készül. A weboldalon megjelenő adatok nagy része MySQL adatbázisban van tárolva. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, melyek megjelenítésére csak az aktuális (aktív) felhasználó képes. A regisztrált felhasználók között semmilyen adatbázis-kapcsolat nincs, ezért egymás elmentett adatait nem láthatják.

Elfelejtett adatok közlésére az adminisztrátornak nincs jogosultsága - ezalól kivételt képeznek a bejelentkezési adatok

10. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Amennyiben hibás adatokat ad meg a felhasználói adatbázisban, lehetőség van a javításra / módosításra. Ez a funkció csak az adatok dekódolása után lehetséges. Az adatok visszafejtéséhez a regisztrációnál megadott jelszóra, vagy a biztonsági beállításokon belül megadott (ha ki van töltve) adatok valamelyikére lehet szükség. Ha a szokásosnál eltérő adatot kell megadni, arra külön figyelmeztetés jelenik meg.

A regisztrációnál, illetve a biztonsági beállításoknál megadott adatok valódiságáért a felhasználó felel.

11. Egyéb szolgáltatói és felhasználói kötelezettségek

Felhasználó teljes mértékben felel azért a tartalomért, amit jelen weboldalon elhelyez, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat és üzeneteket.
A szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználók által rögzített tartalmakat. A szolgáltató értesítés nélkül eltávolít minden tudomására jutó olyan tartalmat, amelyet a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi, szerzői, tulajdonosi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
A szolgáltató kizár mindennemű felelősséget az elhelyezett adatok tartalmáért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, illetve rendelkezésre állásáért, valamint az egyes tagok által tanúsított magatartásáért.
A felhasználó köteles minden tőle telhetőt megtenni személyes adatainak, különösen jelszavának védelme érdekében. Jelen weboldalt kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni, illetve nem vagyoni károkért.
Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési és szolgáltatói feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítást követően a felhasználó a weboldalra történő belépésével elfogadja a módosított adatkezelési és szolgáltatói feltételeket.

Fontos:

A szolgáltató semmilyen módon (email-ben, vagy telefonon) nem kéri el a felhasználó bejelentkezési adatait. Ha ilyenre sor kerülne valószínű, hogy csalás áldozatává vált. Ebben az esetben célszerű azonnal jelezni a kapcsolati űrlapon az adminisztrátornak, vagy a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén!